Opublikowano

Rehabilitacja

rehabilitacjaKompleksowe długotrwałe działania fizjoterapeutów pomagające osobom niepełnosprawnym – w tym wypadku ruchowo niepełnosprawnym. Chodzi oczywiście o całkowite lub częściowe przywrócenie funkcjonowania.

Wyróżniamy trzy rodzaje rehabilitacji:

  • Rehabilitacja medyczna (lecznicza) prowadzona jest w placówkach służby zdrowia – szpitalach, przychodniach, poradniach, uzdrowiskach. Przyspieszać ma ona powrót do zdrowia, zapobiegać trwałej utracie funkcji chorego układu.
  • Rehabilitacja społeczna rozpoczyna się już przy łóżku pacjenta, od chwili współdziałania słUżb medycznych z nim samym, z rodziną chorego, z jego najbliższym otoczeniem. Zaakceptowanie przez chorego siebie samego w zmienionych niekorzystnie warunkach życia, odnalezienie swego miejsca wśród bliskich, uzewnętrznienie przez rodzinę i znajomych postawy aktywnego współuczestniczenia w zmaganiach z tocząca się chorobą, z dolegliwościami okresu rekonwalescencji- jest pierwszym stopniem rehabilitacji społecznej.
  • Rehabilitacja zawodowa to przede wszystkim dobrze dobrane czynności zawodowe; miejsce i stanowisko pracy dostosowane do kwalifikacji i umiejętności zawodowych niepełnosprawnego, zgodnie z zaleceniem lekarza i psychologa, odpowiadające stanowi zdrowia i wydolności percepcyjnej. Na rehabilitację zawodową składają się więc: leczenie, usprawnianie pracą, poradnictwo, przygotowanie pracy.