Opublikowano

Dofinansowanie wczasów rehabilitacyjnych

wczasyKiedy na skutek wypadku, choroby lub konieczności dłuższego przebywania w pozycji leżącej nasza ruchomość jest w pewien sposób upośledzona, możemy udać się na wczasy rehabilitacyjne. Pomogą nam one poprawić sprawność, samodzielność oraz zaradność, a w niektórych przypadkach pozwalają nawet wrócić do normalnego funkcjonowania.

Z tej możliwości powinny skorzystać zwłaszcza osoby niepełnosprawne, gdyż mają szansę na turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Tego typu wyjazdy oprócz ćwiczeń motoryczno-ruchowych, pobudzają i rozwijają zainteresowania, uczą komunikacji oraz wypracowują właściwe nawyki żywieniowe. Umożliwiają także dzielenie się doświadczeniami, pracę w grupie oraz nawiązywanie kontaktów społecznych. Warto zaznaczyć, że z takiego dofinansowania można skorzystać tylko raz w roku kalendarzowym. Osoba niepełnosprawna samodzielnie wyszukuje turnus odpowiedni dla siebie. Musi jednak posiadać skierowanie na wczasy od lekarza, pod opieką którego się znajduje.

Obligatoryjne jest również dostarczenie dokumentów poświadczających wysokość dochodu i informacji o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Aby ubiegać się o dofinansowanie, nie można również pełnić funkcji członka kadry, ani być opiekunem innego uczestnika turnusu. Wymagane jest również uczestnictwo w wybranych przez siebie zajęciach. Chociaż procedura ta jest nieco czasochłonna, warto sprawdzić możliwości otrzymania dofinansowania. Dzięki połączeniu aktywności z wypoczynkiem, przy niewielkich nakładach własnych, możemy zadbać o swoje zdrowie.