Zdrowie i uroda

grale.com.pl

Artykuły

Ekologiczna żywność

żywność ekologiczna to określenie żywności produkowanej bez użycia środków chemicznych. Nawozów sztucznych, środków ochrony roślin. Często określenie "żywność ekologiczna" odnosi się do zdrowej żywności.

żywność ekologiczna jest specjalnie certyfikowana.

Upowa nione jednostki certyfikujące to: